Alarmy samochodowe

Miasto - woj.

AE

Kategoria: alarmy, systemy zabezpieczające

Barwnicza 8, Warszawa
tel. 22 610 42 46


Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana oplata.
Znak D-46 „droga wewnętrzna" stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę wewnętrzną.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak AT-1 „sygnalizacja świetlna" ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch tramwajów jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
Polityka Prywatności