Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Argus

Kategoria: alarmy, systemy zabezpieczające, gazowe instalacje

Zawilcowa 2/4, Rzeszów
tel. 17 864 16 66


Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Polityka Prywatności