Miasto - woj.

ABC Top Service

Kategoria: alarmy, systemy zabezpieczające

Drozdów 56, Katowice
tel. 32 251 98 14


Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich
Polityka Prywatności