Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Alarm Serwis Centrum

Kategoria: alarmy, systemy zabezpieczające

Faradaya 3, Częstochowa
tel. 34 366 99 65


Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Polityka Prywatności