Miasto - woj.

AC

Kategoria: alarmy, systemy zabezpieczające, elektromechanika

Kartuska 214, Gdańsk
tel. 58 302 39 61


Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi
Oznacza zakaz ruchu motocykli.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Polityka Prywatności