Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Alcar

Kategoria: alarmy, systemy zabezpieczające

Marii Kazimiery 48a, Warszawa
tel. 22 833 00 77


Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2.
Polityka Prywatności