Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Kałwa Mariusz Firma Produkcyjno-Usługowa

Kategoria: alarmy, systemy zabezpieczające

os. Oświecenia 20/3, Kraków
tel. 12 647 70 70


Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Polityka Prywatności