Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Auto-Studio

Kategoria: alarmy, systemy zabezpieczające

Pomorska 11, Słupsk
tel. 59 840 26 75


Informuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Polityka Prywatności