Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Tarex

Kategoria: alarmy, systemy zabezpieczające

Rzemieślnicza 12, Legnica
tel. 76 854 05 55


Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Polityka Prywatności