Alarmy samochodowe

Miasto - woj.

Abcar

Kategoria: alarmy, systemy zabezpieczające, elektromechanika

Szlak 26, Kraków
tel. 12 633 20 08


Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.
Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Znak ten zabrania kierującym wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe.
Polityka Prywatności